Skip to main content

Brugsvilkår

Accept af brugsvilkår

Velkommen til Konecranes, Inc.'s websted ("Konecranes", "Company", "vi" eller "os"). Følgende vilkår og betingelser samt eventuelle dokumenter, hvor de udtrykkeligt medtages ved henvisning (kollektivt disse "Brugsvilkår") regulerer din adgang til og brug af dette websted, herunder indhold, funktionalitet og tjenester, der tilbydes på eller via dette websted ("Webstedet").

Læs disse brugsbetingelser omhyggeligt, inden du begynder at bruge webstedet. Ved at bruge webstedet eller ved at klikke for at acceptere eller godkende brugsvilkårene, når denne mulighed er tilgængelig for dig, accepterer og godkender du at være bundet og overholde disse brugsbetingelser og vores privatlivspolitik ("privatlivspolitik") og cookie-politik ("Cookie-politik"), fundet på følgende link: privatlivspolitik indarbejdet heri som reference. Hvis du ikke accepterer disse brugsvilkår eller privatlivspolitik eller cookie-politik, må du ikke få adgang til eller bruge webstedet.

Du forstår, at webstedet og de vilkår der gælder her kun er for business-to-business brug og ikke gyldige for forbrugertransaktioner. Du bekræfter herved, at du og / eller firmaet eller andre enheder, du arbejder for eller repræsenterer ("Dit firma") ikke eller ikke kan fortolkes som forbrugere, og at webstedet og disse brugsbetingelser ikke bruges af dig i forbrugstransaktioner.

Ved at bruge dette websted garanterer du, at du er i stand til at binde dig selv og / eller dit firma til disse brugsbetingelser, og du og / eller dit firma opfylder alle ovenstående betingelser. Hvis du og / eller dit firma ikke opfylder alle disse krav, må du ikke få adgang til eller bruge webstedet.

Ændringer i brugsvilkårene

Vi vil muligvis revidere og opdatere disse brugsvilkår fra tid til anden efter vores eget skøn. Alle ændringer træder i kraft umiddelbart, når vi offentliggør dem, og gælder for al adgang til og brug af webstedet derefter. Din fortsatte brug af webstedet efter udgivelse af reviderede brugsbetingelser betyder, at du accepterer og godkender, at ændringer er bindende for dig og / eller din virksomhed. Du forventes, og du accepterer at tjekke denne side hver gang du får adgang til dette websted, så du er opmærksom på eventuelle ændringer.

Adgang til webstedet og kontosikkerhed

Vi forbeholder os retten til at tilbagekalde eller ændre dette websted og enhver service eller materiale, vi leverer på webstedet, efter eget valg uden forudgående varsel. Vi er ikke ansvarlige, hvis enhver eller en del af webstedet af en eller anden grund ikke er tilgængelig til enhver tid eller i en periode. Fra tid til anden kan vi begrænse adgangen til visse dele af webstedet eller hele webstedet til brugere, herunder registrerede brugere.

Du er ansvarlig for:

 • Alle arrangementer, der er nødvendige for at få adgang til webstedet.
 • Sikre, at alle personer, der har adgang til webstedet via din internetforbindelse, er bekendt med disse vilkår og overholder dem.

For at få adgang til webstedet og/eller de ressourcer, som det tilbyder, kan du blive bedt om at opgive visse registreringsoplysninger eller andre oplysninger. Det er en betingelse for din brug af webstedet, at alle dine oplysninger på webstedet er korrekte, aktuelle og fuldstændige.  Du accepterer, at alle oplysninger, du giver dig tilmelding til dette websted eller på anden måde, herunder men ikke begrænset til brug af interaktive funktioner på webstedet, er underlagt vores privatlivspolitik, og du accepterer alle handlinger vi tager med hensyn til dine oplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

Hvis du vælger eller forsynes med et brugernavn, adgangskode eller andre oplysninger, skal du behandle sådanne oplysninger som fortrolige, og du må ikke videregive oplysningerne til andre personer eller enheder. Du accepterer ansvaret for alle hændelser, der måtte forekomme under din konto eller adgangskode.  Du accepterer straks at underrette os om uautoriseret adgang til eller brug af dit brugernavn eller adgangskode eller ethvert andet brud på sikkerheden.

Konecranes accepterer under ingen omstændigheder noget ansvar ved uautoriseret adgang ved hjælp af dit valgte brugernavn eller adgangskode.

Vi har ret til at deaktivere ethvert brugernavn, kodeord eller anden identifikator, uanset om det er valgt af dig eller leveret af os, til enhver tid efter eget skøn af en eller anden grund, herunder hvis du efter vores opfattelse har overtrådt nogen bestemmelse i disse brugsvilkår.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Webstedet og dets samlede indhold, funktioner og funktionalitet (herunder men ikke begrænset til al information, software, tekst, produktinformation, displays, billeder, video og lyd og designet, udvælgelse og arrangementet heraf) ejes af virksomheden, dets licensgivere eller andre udbydere af sådant materiale og er beskyttet af ophavsret, varemærke, patenter, handelshemmeligheder og andre immaterielle rettigheder eller ejendomsretlige love.

Du må ikke reproducere, distribuere, ændre, oprette afledte værker af, genudgive, downloade, gemme eller transmittere noget af materialet på vores websted undtagen som følger:

 • Din computer kan midlertidigt gemme kopier af sådanne materialer i RAM i forbindelse med din adgang til og visning af disse materialer.
 • Du må gemme filer, der automatisk caches af din webbrowser til formål at forbedre visning.
 • Du må udskrive eller downloade en kopi af et rimeligt antal sider på webstedet til eget brug og ikke for yderligere reproduktion, offentliggørelse eller distribution.
 • Hvis vi leverer desktop-, mobil- eller andre applikationer til download, må du downloade en enkelt kopi til din computer eller mobilenhed udelukkende til eget brug, forudsat at du accepterer at være bundet af vores slutbrugerlicensaftale for sådanne applikationer.
 • Du må indlæse og gemme reservedelsmanualer, der udelukkende vedrører reservedele, du køber.

Du må ikke:

 • Ændre kopier af materiale fra webstedet.
 • Bruge illustrationer, billeder, video eller lydsekvenser eller grafik separat fra den medfølgende tekst.
 • Slette eller ændre nogen meddelelse om copyright, varemærke eller andre meddelelser om ejendomsrettigheder fra kopier af materiale fra webstedet.

Hvis du ønsker at gøre brug af materiale på webstedet ud over det, der er angivet i dette afsnit, skal du henvende din anmodning til: cppfeedback@konecranes.com.

Hvis du udskriver, kopierer, ændrer, downloader eller på anden måde bruger eller giver andre personer adgang til nogen del af webstedet i strid med brugsbetingelserne, ophører din ret til at bruge webstedet straks, og du skal efter vores valg returnere eller ødelægge kopier af de materialer, du har lavet. Ingen rettighed, titel eller interesse for eller til webstedet eller indhold på webstedet overføres til dig, og alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet, er forbeholdt virksomheden. Enhver brug af webstedet, der ikke udtrykkeligt er tilladt i disse brugsbetingelser, er et brud på disse brugsbetingelser og kan krænke gældende copyright, varemærker og andre love.

Varemærker

Vores navn, varemærker, logoer og alle relaterede navne, logoer, produkt- og servicenavne, designs og slogans er varemærker tilhørende os, vores datterselskaber og virksomheder tilhørende Konecranes gruppe af virksomheder eller licensgivere. Du må ikke bruge sådanne mærker uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden. Alle andre navne, logoer, produkt- og servicenavne, designs og slogans på dette websted er varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Forbudt brug

Du må kun bruge webstedet til lovlige formål og i overensstemmelse med disse brugsbetingelser. Du indvilliger i ikke at bruge webstedet:

 • På nogen måde der er i strid med gældende lov eller lovgivning (herunder, uden begrænsning, love om eksport af data eller software til og fra EU, USA eller andre lande).
 • Til efterligne eller forsøge at efterligne virksomheden, en medarbejder hos virksomheden, en anden bruger eller enhver anden person eller enhed (herunder uden begrænsning ved at bruge e-mail-adresser eller skærmnavne, der er forbundet med et af ovenstående).
 • At udøve enhver anden adfærd, der begrænser eller hæmmer enhver brug eller nydelse af webstedet, eller som som ifølge os kan skade virksomheden eller brugerne af webstedet eller udsætte dem eller os for ansvar.

Derudover accepterer du at ikke:

 • Bruge webstedet på en måde, der kan deaktivere, overbelaste, beskadige eller forringe webstedet eller forstyrre enhver anden parts brug af webstedet, herunder deres evne til at deltage i realtidsaktiviteter via webstedet.
 • Bruge en robot, edderkop eller anden automatisk enhed, proces eller midler til at få adgang til webstedet til ethvert formål, herunder overvågning eller kopiering af noget af materialet på webstedet.
 • Bruge en manuel proces til at overvåge eller kopiere materiale på webstedet eller til andre uautoriserede formål uden vores forudgående skriftlige samtykke.
 • Bruge en hvilken som helst enhed, software eller rutine, der forstyrrer den korrekte funktion af webstedet.
 • Introducere eventuelle vira, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, der er ondsindet eller teknologisk skadeligt.
 • Forsøge at få uautoriseret adgang til, forstyrre, beskadige eller forstyrre dele af webstedet, den server, som webstedet er lagret på, eller enhver server, computer eller database, der er forbundet til webstedet.
 • Angribe webstedet via et denial-of-service-angreb eller et distribueret denial-of-service-angreb.
 • Eller på anden måde forsøge at forhindre driften af webstedet.

Tillid til indsendte oplysninger

Oplysningerne, der præsenteres på eller gennem webstedet, stilles til rådighed udelukkende til generelle oplysningsformål. Vi garanterer ikke nøjagtigheden, fuldstændigheden eller brugbarheden af disse oplysninger. Enhver tillid, du har til sådanne oplysninger, er strengt på egen risiko. Vi fralægger os ethvert ansvar, der opstår som følge af enhver tillid til sådanne materialer af dig eller enhver anden besøgende på webstedet eller af enhver, der kan blive informeret om noget af dets indhold.

Ændringer på webstedet

Vi vil muligvis opdatere indholdet på dette websted fra tid til anden, men indholdet er ikke nødvendigvis fuldstændigt eller up-to-date. Ethvert materiale på webstedet kan være forældet på et givent tidspunkt, og vi er ikke forpligtet til at opdatere sådant materiale.

Oplysninger om dig og dine besøg på webstedet

Alle oplysninger, vi indsamler på dette websted, er underlagt vores privatlivspolitik. Ved at bruge webstedet accepterer du alle handlinger, som vi har taget med hensyn til dine oplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik

Geografiske begrænsninger

Adgang til webstedet kan være ulovligt for visse personer eller i visse lande. Hvis du får adgang til webstedet fra et sådant land, gør du det på eget initiativ og er ansvarlig for overholdelse af lokale love. Du bliver hermed anbefalet at bekræfte, om din lokale lovgivning tillader din adgang til webstedet.

Ansvarsfraskrivelse af garantier

Du forstår, at vi ikke kan eller vil garantere, at filer, der er tilgængelige til download fra internettet eller webstedet, vil være fri for virus eller anden destruktiv kode. Du er ansvarlig for at gennemføre tilstrækkelige procedurer og kontrolpunkter for at opfylde dine særlige krav til anti-virus, malware eller anden destruktiv programbeskyttelse og nøjagtigheden af dataindgang og -udgang og for at opretholde en metode uden for vores websted til genopbygning af tabte data VI ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGT TAB ELLER SKADER SOM ER FORRETET AF DISTRIBUTERET DENIAL-OF-SERVICE ANGREB, VIRUSER ELLER ANDET TEKNOLOGISK SKADELIGT MATERIALE, SOM KAN INFEKTE DIT COMPUTERUDSTYR, COMPUTERPROGRAMMER, DATA ELLER ANDRE MATERIALER VEDRØRENDE DIN BRUG AF WEBSTEDET ELLER NOGEN TJENESTER ELLER PUNKTER, DER ER SKAFFET GENNEM WEBSTEDET ELLER DIN DOWNLOADING AF MATERIALE, DER ER UDGIVET PÅ DET, ELLER PÅ ETHVERT WEBSTED, SOM ER LINKET TIL DET.

HVIS IKKE ANDET ER AFTALT, ER DIN BRUG AF WEBSTEDET, DETS INDHOLD OG EVENTUELLE TJENESTER ELLER VARER OPNÅET GENNEM WEBSTEDET PÅ DIN EGEN RISIKO. HVIS IKKE ANDET ER AFTALT, ER WEBSTEDET, DETTE INDHOLD OG ENHVER TJENESTE ELLER VARE, DER ER ANSKAFFET GENNEM WEBSTEDET LEVERET PÅ "SOM DEN ER", "HVOR ER", "SOM TILGÆNGELIG" "MED ALLE FEJL" BASIS, UDEN NOGEN GARANTIER AF NOGEN TYPE, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET. HVERKEN VIRKSOMHEDEN ELLER NOGEN PERSON, DER ER VIRKSOMHEDEN FIRMAET GIVER NOGEN GARANTI ELLER REPRÆSENTATION MED HENSYN TIL FULDSTÆNDIGHED, SIKKERHED, PÅLIDELIGHED, KVALITET, NØJAGTIGHED ELLER WEBSTEDETS TILGÆNGELIGHED. UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE VIL HVERKEN VIRKSOMHEDEN ELLER ENHVER MED TILKNYTNING TIL VIRKSOMHEDEN REPRÆSENTERE ELLER GARANTERE AT WEBSTEDET, DENS INDHOLD ELLER TJENESTER ELLER VARER ANSKAFFET VIA WEBSTEDET VIL VÆRE PRÆCIS, PÅLIDELIG, UAFBRUDT ELLER FEJLFRI, AT FEJL VIL BLIVE RETTET, AT WEBSTEDET ELLER SERVEREN, SOM GØR DEN TILGÆNGELIG, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER, ELLER AT WEBSTEDET ELLER NOGEN TJENESTER ELLER VARER ANSKAFFET VIA WEBSTEDET VIL OPFYLDE DINE BEHOV ELLER FORVENTNINGER.

VIRKSOMHEDEN FRASKRIVER SIG HERMED ALLE GARANTIER AF ENHVER ART, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, LOVBESTEMT ELLER PÅ ANDEN MÅDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL NOGEN GARANTI FOR SALGBARHED, IKKE-OVERTRÆDELSE OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

OVENSTÅENDE BERØRER IKKE NOGEN GARANTIER, DER IKKE KAN UDELUKKES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING ELLER DE GENERELLE SALGSBETINGELSER.

Ansvarsbegrænsning

VIRKSOMHEDEN, DENS FORÆLDRE, DENS DATTERSELSKABER, DENS DATTERSELSKABER ELLER DERES LICENSGIVERE, TJENESTEYDERE, MEDARBEJDERE, AGENTER, EMBEDSMÆND ELLER DIREKTØRER ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN FORM FOR SKADESERSTATNING, UNDER NOGEN JURIDISK TEORI, DER SKYLDES ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE WEBSTEDET, WEBSTEDER DER ER KNYTTET TIL DET, INDHOLD PÅ WEBSTEDET ELLER ANDRE WEBSTEDER ELLER TJENESTER ELLER GENSTANDE, DER ER ANSKAFFET VIA WEBSTEDET ELLER ANDRE WEBSTEDER, HERUNDER DIREKTE, INDIREKTE, SPECIELLE, TILFÆLDIGE KONSEKVENSER ELLER STRAFFESKADE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL PERSONSKADE, SMERTE OG LIDELSE, FØLELSESMÆSSIG NØD, INDTÆGTSTAB, FORTABT FORTJENESTE, TAB AF FORRETNINGER ELLER FORVENTEDE BESPARELSER, AFBRYDELSE AF VIRKSOMHEDEN, HERUNDER TAB AF BRUG, TAB AF GOODWILL, TAB AF DATA , UAUTORISERET ADGANG TIL DATA OG UANSET OM DER ER SKET SKADE (HERUNDER UAGTSOMHED), KONTRAKTBRUD, BRUD PÅ GARANTI FRA VORES SIDE ELLER PÅ ANDEN MÅDE, SELVOM DET KAN FORVENTES, ELLER HVIS VI ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

OVENSTÅENDE PÅVIRKER IKKE NOGET ANSVAR, SOM IKKE KAN UDELUKKES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.

Skadesløsholdelse

Du accepterer at forsvare og skadesløsholde virksomheden, dens datterselskaber, licensgivere og tjenesteudbydere og dens og deres respektive embedsmænd, direktører, medarbejdere, entreprenører, agenter, licensgivere, leverandører, efterfølgere og tildelte fra og imod alle krav, skader, domme, voldgiftskendelser, tab, omkostninger, udgifter eller gebyrer (herunder rimelige advokatsalærer) som følge af eller relateret til din overtrædelse af disse brugsbetingelser eller din brug af webstedet, herunder men ikke begrænset til dine brugerbidrag , enhver brug af webstedets indhold, tjenester og andre produkter andet end udtrykkeligt tilladt i disse brugsbetingelser eller din brug af oplysninger, der er indhentet fra webstedet.

Lovvalg og jurisdiktion

Den styrende lovgivning og jurisdiktion for din brug af webstedet og ethvert køb af varer via webstedet er i Clark County, Ohio.

Begrænsning af tid til indgivelse af krav

ETHVERT SØGSMÅL ELLER KRAV, DU MÅTTE HAVE I FORBINDELSE MED DISSE BRUGSVILKÅR ELLER WEBSTEDET SKAL FREMSÆTTES INDEN ET (1) ÅR EFTER ÅRSAGEN TIL HANDLINGER, I DET OMFANG GÆLDENDE LOV TILLADER DET, ELLERS GIVER DU AFKALD PÅ RETTEN TIL AT BRINGE SÅDANNE KRAV, OG SÅDANNE SØGSMÅL ELLER KLAGE ER PERMANENT UDELUKKET.

Ansvarsfraskrivelse og adskillelighed

Ingen ansvarsfraskrivelse fra virksomheden af eventuelle vilkår og betingelser, der fremgår af disse brugsbetingelser betragtes som en yderligere eller vedvarende ophævelse af en sådan betegnelse eller betingelse eller en ophævelse af en hvilken som helst anden betegnelse eller betingelse, og virksomhedens manglende evne til at kræve en ret eller bestemmelse i henhold til disse brugsbetingelser må ikke udgøre en ophævelse af en sådan ret eller bestemmelse.

Hvis en bestemmelse i disse brugsvilkår holdes ved en domstol eller anden kompetent jurisdiktionfor at være ugyldig, ulovlig eller uden retskraft af en eller anden grund, skal en sådan bestemmelse fjernes eller begrænses til det minimale omfang, således at de resterende bestemmelser i nærværende brugsvilkår forbliver i kraft og gyldige.

Hele aftalen

Brugsvilkår, politikker, der henvises til og indarbejdet i vilkårene, udgør den eneste og hele aftale mellem dig og Konecranes, Inc. med hensyn til webstedet og køb af varer via webstedet, og erstatter alle tidligere og samtidige forståelser, aftaler, repræsentationer og garantier, både skriftligt og mundtligt, med hensyn til webstedet.