Skip to main content

BRUKERVILKÅR

Godtakelse av brukervilkår

Velkommen til nettstedet til Konecranes, Inc. ("Konecranes", "Selskapet", "vi" eller "oss"). Følgende vilkår, sammen med eventuelle dokumenter de uttrykkelig innlemmer gjennom henvisning (samlebetegnelsen er disse “Brukervilkårene”), styrer din tilgang til og bruk av dette nettstedet, inklusive alt innhold, funksjonaliteter og tjenester som tilbys på eller gjennom dette nettstedet (“Nettstedet”).

Vi anbefaler at du leser grundig gjennom disse brukervilkårene før du begynner å bruke nettstedet. Ved å bruke nettstedet eller ved å klikke for å godta eller samtykke til brukervilkårene når dette alternativet gjøres tilgjengelig for deg, godtar og samtykker du til å være bundet av og følge disse brukervilkårene, vår personvernerklæring (“Personvernerklæring”) og regler for bruk av informasjonskapsler (“Informasjonskapselregler”), som du finner på denne lenken: Personvernerklæringen innlemmes herved ved henvisning. Hvis du ikke godtar disse brukervilkårene, personvernerklæringen eller informasjonskapselreglene, kan du ikke skaffe deg tilgang til eller bruke nettstedet.

Du forstår at det aktuelle nettstedet og brukervilkårene kun er beregnet på bedrifter og ikke gjelder for forbrukertransaksjoner. Du bekrefter herved at du og/eller bedriften eller en annen juridisk person som du arbeider for eller representerer (“Bedriften”), ikke er og ikke kan tolkes å være en forbruker og at nettstedet og disse brukervilkårene ikke brukes av deg i forbrukertransaksjoner.

Ved å bruke dette nettstedet, fremstiller og garanterer du at du er i stand til å forplikte deg selv og/eller bedriften til disse brukervilkårene og at du og/eller bedriften innfrir alle de ovennevnte kvalifiseringskravene. Hvis du og/eller bedriften ikke innfrir alle disse kravene, må du ikke skaffe deg tilgang til eller bruke nettstedet.

Endringer i brukervilkårene

Vi kan fra tid til annen, etter eget skjønn, endre og oppdatere disse brukervilkårene. Alle endringer gjelder så snart de offentliggjøres, og gjelder deretter all tilgang til og bruk av nettstedet. Din fortsatte bruk av nettstedet etter offentliggjørelsen av reviderte brukervilkår betyr at du aksepterer og godtar at alle endringer er bindende for deg og/eller bedriften. Du forventes og godtar å sjekke denne siden hver gang du skaffer deg tilgang til dette nettstedet, slik at du blir oppmerksom på eventuelle endringer.

Tilgang til nettstedet og kontosikkerhet

Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake eller endre dette nettstedet, og eventuelle tjenester eller materiale vi leverer på nettstedet, helt etter eget skjønn og uten varsel. Vi vil ikke ha noe ansvar hvis noen del av nettstedet, uansett grunn, blir utilgjengelig på noe tidspunkt eller i noen periode. Vi kan fra tid til annen begrense adgangen til noen deler av nettstedet, eller hele nettstedet, for brukere, herunder registrerte brukere.

Du er ansvarlig for:

 • Å gjøre alt som er nødvendig for at du skal ha tilgang til nettstedet.
 • Å sørge for at alle personer som har tilgang til nettstedet gjennom din internettilkobling er oppmerksom på disse brukervilkårene og følger dem.

For å få tilgang til nettstedet og/eller ressursene det tilbyr, kan du bli bedt om å oppgi visse registreringsdetaljer eller annen informasjon. Det er et vilkår for din bruk av nettstedet at all informasjon du oppgir på nettstedet er korrekt, kurant og fullstendig. Du godtar at all informasjon du oppgir for å registrere deg på dette nettstedet eller på annen måte, blant annet ved, men ikke begrenset til, bruk av interaktive funksjoner på nettstedet, blir underlagt vår personvernerklæring, og du samtykker til at alle handlinger vi foretar med dine personopplysninger i samsvar med vår personvernerklæring. Hvis du velger, eller gis, et brukernavn, passord eller annen opplysning, må du behandle slik informasjon som konfidensiell, og du må ikke røpe den til en annen fysisk eller juridisk person. Du godtar at du vil være ansvarlig for alle aktiviteter som skjer på din konto eller med ditt passord. Du godtar at du skal varsle oss umiddelbart om uautorisert tilgang til eller bruk av ditt brukernavn eller passord, eller andre sikkerhetsbrudd.

Konecranes godtar ikke under noen omstendigheter noe ansvar for uautorisert tilgang ved bruk av ditt valgte brukernavn eller passord.

Vi har rett til å deaktivere ethvert brukernavn, passord eller annen identifikator, uansett om det er valgt av deg eller gitt av oss, til enhver tid helt etter eget skjønn og for enhver eller ingen grunn, blant annet hvis, etter vår mening, du har brutt en bestemmelse i disse brukervilkårene.

Åndsverksrettigheter

Nettstedet og alt dets innhold, funksjoner og funksjonalitet (blant annet, men ikke begrenset til all informasjon, programvare, tekst, produktinformasjon, visninger, bilder, video og lyd, og designen, valget og oppstillingen av dem), eies av selskapet, dets lisensgivere eller andre leverandører av slikt materiale, og er beskyttet av lover om opphavsrett, varemerke, patent, forretningshemmelighet eller andre lover om åndsverk eller eiendomsrett.

Du må ikke reprodusere, distribuere, modifisere, skape derivative arbeider av, gi ut på nytt, laste ned, lagre eller sende noe av materialet på nettstedet vårt, med følgende unntak:

 • Datamaskinen din kan midlertidig lagre kopier av slike materialer i RAM i forbindelse med at du skaffer deg tilgang til og viser disse materialene.
 • Du kan lagre filer som automatisk lagres av nettleseren for å gjøre visningen bedre.
 • Du kan skrive ut eller laste ned én kopi av et rimelig antall sider på nettstedet for egen bruk, men ikke for videre reproduksjon, utgivelse eller distribusjon.
 • Hvis vi gjør tilgjengelig skrivebords-, mobil- eller andre apper for nedlasting, kan du laste ned ett enkelt eksemplar på datamaskinen eller mobiltelefonen kun for egen bruk, forutsatt at du godtar å være forpliktet av vår sluttbrukeravtale for slike apper.
 • Du kan laste ned og lagre reservedelshåndbøker, men kun relatert til reservedeler du faktisk kjøper.

Du må ikke:

 • Endre eksemplarer av noe materiale fra nettstedet.
 • Bruke noen illustrasjoner, fotografier, video- eller lydsekvenser eller grafikk adskilt fra den medfølgende teksten.
 • Slette eller endre varsler om opphavsrett, varemerke eller annen eiendomsrett fra kopier av materialer fra nettstedet.

Hvis du ønsker å gjøre bruk av materiale på nettstedet på en annen måte enn det som tillates i dette avsnittet, kan du sende en forespørsel til: cppfeedback@konecranes.com.

Hvis du skriver ut, endrer, laster ned eller på annen måte bruker eller gir en annen person tilgang til noen del av nettstedet i brudd med brukervilkårene, opphører din rett til å bruke nettstedet umiddelbart og du må, etter vårt valg, returnere eller ødelegge alle kopier av materialer du kan ha laget. Det overføres ingen rettighet, eiendomsrett eller interesse i eller til nettstedet eller noe av dets innhold til deg, og alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt, er forbeholdt selskapet. Enhver bruk av nettstedet som ikke er uttrykkelig tillatt av disse brukervilkårene, er et brudd på disse brukervilkårene og kan utgjøre brudd på gjeldende lover om opphavsrett, varemerke og andre lover.

Varemerker

Våre navn, varemerker, logoer og alle relaterte navn, logoer, produkt- og tjenestenavn, designer og slagord er varemerker tilhørende oss, våre tilknyttede selskaper og selskaper som er medlem av Konecranes-konsernet, eller lisensgivere. Du må ikke bruke slike merker uten skriftlig forhåndssamtykke fra selskapet. Alle andre navn, logoer, produkt- og tjenestenavn, designer og slagord på dette nettstedet er varemerker tilhørende deres respektive eiere.

Forbudt bruk

Du kan kun bruke nettstedet for lovlige formål og i samsvar med disse brukervilkårene. Du godtar at du ikke vil bruke nettstedet:

 • På noen måte som krenker en gjeldende lov eller forskrift (herunder, uten begrensning, lover som gjelder eksport av data eller programvare til og fra EU, USA eller andre land).
 • Til å opptre som eller prøve å opptre som selskapet, en ansatt i selskapet, en annen bruker eller noen annen fysisk eller juridisk person (herunder, uten begrensning, ved bruk av e-postadresser eller skjermnavn knyttet til noen av de ovennevnte).
 • Til å bedrive annen adferd som begrenser eller sperrer noens bruk eller nytte av nettstedet, eller, slik vi ser det, som kan skade selskapet eller brukere av nettstedet, eller eksponere dem eller oss for erstatningsansvar.

I tillegg lover du å ikke:

 • Bruke nettstedet på noen måte som kan deaktivere, overbelaste, skade eller svekke nettstedet eller forstyrre en annen parts bruk av nettstedet, herunder deres evne til å drive med sanntidsaktivteter gjennom nettstedet.
 • Bruke en søkerobot eller annen automatisk innretning, prosess eller midler til å få tilgang til nettstedet for noe formål, herunder overvåking eller kopiering av materialet på nettstedet.
 • Bruke en manuell prosess til å overvåke eller kopiere noe av materialet på nettstedet eller for noe annet uautorisert formål, uten vårt skriftlige forhåndssamtykke. Bruke noen innretning, programvare eller rutine som forstyrrer nettstedets funksjonsevne.
 • Innføre virus, trojanere, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er ondsinnet eller teknisk skadelig.
 • Prøve å skaffe deg uautorisert tilgang til, forstyrre, skade eller avbryte noen del av nettstedet, serveren som nettstedet er lagret på, eller noen server, datamaskin eller database koplet til nettstedet.
 • Angripe nettstedet via et tjenestenektangrep eller et distribuert tjenestenektangrep.
 • På annen måte prøve å forstyrre nettstedets funksjonsevne.

Stole på utlagt informasjon

Informasjonen som presenteres på eller gjennom nettstedet gjøres kun tilgjengelig for generelle informasjonsformål. Vi garanterer ikke nøyaktigheten, fullstendigheten eller egnetheten av denne informasjonen. Hvis du stoler på slik informasjon gjør du det helt for egen risiko. Vi frasier oss alt ansvar som måtte oppstå ved at du eller andre besøkende på nettstedet, stolte på slike materialer, eller andre som kan bli informert om noe av dets innhold.

Endringer av nettstedet

Vi kan fra tid til annen oppdatere innholdet på dette nettstedet, men innholdet er ikke nødvendigvis fullstendig eller oppdatert. Alt materialet på nettstedet kan på et gitt tidspunkt være utdatert, og vi har ingen plikt til å oppdatere dette materialet.

Informasjon om deg og dine besøk på nettstedet

All informasjon vi samler inn på dette nettstedet er underlagt vår personvernerklæring. Ved å bruke nettstedet, samtykker du til alle handlinger vi foretar i samsvar med personvernerklæringen når det gjelder dine personopplysninger.

Geografiske restriksjoner

Tilgang til nettstedet kan være ulovlig for visse personer eller i visse land. Hvis du skaffer deg tilgang til nettstedet fra et slikt land, gjør du det på eget initiativ og er ansvarlig for å overholde lokale lover. Du anbefales herved å bekrefte om loven der du befinner deg tillater tilgang til nettstedet.

Fraskrivelse av garantier

Du forstår at vi ikke kan garantere at filer tilgjengelig for nedlasting fra Internett eller nettstedet vil være fri for virus eller annen skadelig kode. Du er ansvarlig for å ta tilstrekkelige forholdsregler slik at du innfrir dine egne krav for beskyttelse mot virus, ondsinnet programvare eller andre destruktive programmer og nøyaktigheten i inn- og utdata, og for å opprettholde ressurser som er eksterne til vårt nettsted for rekonstruksjon av eventuelle tapte data. VI SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR NOE TAP ELLER SKADE FORÅRSAKET AV ET DISTRIBUERT TJENESTENEKTANGREP, VIRUS ELLER ANNET TEKNOLOGISK SKADELIG MATERIALE SOM KAN INFISERE DITT DATAUTSTYR, DATAPROGRAMMER, DATA ELLER ANDRE MATERIALER PÅ GRUNN AV DIN BRUK AV NETTSTEDET, ELLER EVENTUELLE TJENESTER ELLER ELEMENTER INNHENTET GJENNOM NETTSTEDET, VED Å LASTE NED MATERIALE LAGT UT DER ELLER PÅ NOE NETTSTED SOM ER LENKET TIL DET.

MED MINDRE NOE ANNET ER AVTALT, ER DIN BRUK AV NETTSTEDET, DETS INNHOLD OG EVENTUELLE TJENESTER ELLER ELEMENTER SOM ANSKAFFES GJENNOM NETTSTEDET HELT OG HOLDENT FOR DIN EGEN RISIKO. MED MINDRE NOE ANNET ER AVTALT, LEVERES NETTSTEDET, DETS INNHOLD OG EVENTUELLE TJENESTER ELLER ELEMENTER SOM ANSKAFFES GJENNOM NETTSTEDET, “SOM DE ER”, “HVOR DE ER”, “HVIS TILGJENGELIG”, “MED ALLE FEIL”, UTEN NOEN GARANTIER AV NOE SLAG, HVERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE. HVERKEN SELSKAPET ELLER NOEN PERSON KNYTTET TIL SELSKAPET GIR NOEN GARANTI ELLER FREMSTILLING MED HENSYN TIL FULLSTENDIGHETEN, SIKKERHETEN, PÅLITELIGHETEN, KVALITETEN, NØYAKTIGHETEN ELLER TILGJENGELIGHETEN TIL NETTSTEDET. UTEN Å BEGRENSE DET FOREGÅENDE, GARANTERER ELLER FREMSTILLER HVERKEN SELSKAPET ELLER NOEN TILKNYTTET SELSKAPET AT NETTSTEDET, DETS INNHOLD ELLER EVENTUELLE TJENESTER ELLER ELEMENTER ANSKAFFET GJENNOM NETTSTEDET, VIL VÆRE NØYAKTIG, PÅLITELIG, FEILFRITT ELLER UTEN AVBRUDD, AT DEFEKTER VI BLI KORRIGERT, AT NETTSTEDET ELLER SERVEREN SOM GJØR DET TILGJENGELIG ER FRITT FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER ELLER AT NETTSTEDET ELLER EVENTUELLE TJENESTER ELLER ELEMENTER ANSKAFFET GJENNOM NETTSTEDET PÅ ANNEN MÅTE, VIL INNFRI DINE BEHOV ELLER FORVENTNINGER.

SELSKAPET FRASKRIVER SEG HERVED ALLE GARANTIER AV NOE SLAG, UANSETT OM DE ER UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, LOVPÅLAGTE ELLER ANDRE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL EVENTUELLE GARANTIER OM SALGBARHET, IKKE-KRENKELSE ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.

DET FOREGÅENDE PÅVIRKER INGEN GARANTIER SOM IKKE KAN EKSKLUDERES ELLER BEGRENSES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV ELLER DE GENERELLE SALGSVILKÅRENE.

Ansvarsbegrensning

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL SELSKAPET, DETS MORSELSKAPER, DATTERSELSKAPER, TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER LISENSGIVERE, TJENESTELEVERANDØRER, ANSATTE, AGENTER, LEDERE ELLER STYREMEDLEMMER HOLDES ANSVARLIG FOR SKADER AV NOE SLAG, UANSETT JURIDISK TEORI, SOM OPPSTÅR PÅ GRUNNLAG AV ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUK, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE, NETTSTEDET, EVENTUELLE NETTSTEDER LENKET TIL DET, NOE INNHOLD PÅ NETTSTEDET ELLER SLIKE ANDRE NETTSTEDER ELLER EVENTUELLE TJENESTER ELLER ELEMENTER ANSKAFFET GJENNOM NETTSTEDET ELLER SLIKE ANDRE NETTSTEDER, HERUNDER ALLE DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE, FØLGE- ELLER STRAFFEERSTATNINGER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL PERSONSKADE, TORT OG SVIE, FØLELSESMESSIG LIDELSE, TAP AV INNTEKT, TAP AV FORTJENESTE, TAP AV OMSETNING ELLER FORVENTEDE INNSPARINGER, VIRKSOMHETSAVBRUDD, HERUNDER TAP AV BRUK, TAP AV GOODWILL, TAP AV DATA, UAUTORISERT TILGANG TIL DATA, OG UANSETT OM DET ER FORÅRSAKET UTENFOR KONTRAKT (INKLUSIVE UAKTSOMHET), KONTRAKTSBRUDD, BRUDD PÅ GARANTI FOR VÅR DEL, ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SELV OM DET ER FORUTSIGBART ELLER HVIS VI ER BLITT VARSLET OM MULIGHETEN FOR SLIKE ERSTATNINGER.

DET FOREGÅENDE PÅVIRKER IKKE ANSVAR SOM IKKE KAN EKSKLUDERES ELLER BEGRENSES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV.

Skadesløshet

Du godtar at du vil forsvare og holde skadesløs selskapet, dets tilknyttede selskaper, lisensgivere og tjenesteleverandører, og dets og deres respektive ledere, styremedlemmer, underleverandører, agenter, lisensgivere, leverandører, etterfølgere og cesjonarer, for og mot alle krav, forpliktelser, erstatninger, dommer, kjennelser, tap, kostnader, utgifter eller gebyrer (inklusive rimelige advokathonorarer) som oppstår på grunn av eller i forbindelse med ditt brudd på disse brukervilkårene eller din bruk av nettstedet, herunder, men ikke begrenset til, dine brukerbidrag, eventuelle bruk av nettstedets innhold, tjenester og produkter, annet enn som uttrykkelig godkjent i disse brukervilkårene, eller din bruk av noe informasjon innhentet fra nettstedet.

Gjeldende lov og verneting

Gjeldende lov for din bruk av nettstedet og eventuelle kjøp av varer gjennom nettstedet er den som gjelder i Clark County, Ohio, USA, som er rette verneting.

Frist for å fremme krav

EVENTUELLE RETTSKRAV ELLER FORDRINGER SOM DU KAN HA SOM HAR OPPSTÅTT PÅ GRUNN AV ELLER I FORBINDELSE MED DISSE BRUKERVILKÅRENE ELLER BRUK AV NETTSTEDET MÅ FREMMES INNEN ETT (1) ÅR ETTER RETTSKRAVET OPPSTÅR. HVIS IKKE, GIR DU, I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT AV GJELDENDE LOV, AVKALL PÅ ENHVER RETT TIL Å FREMME SLIKE KRAV, OG SLIKE RETTSKRAV ELLER KRAV ER PERMANENT PREKLUDERT.

Ansvarsfraskrivelse og individuell gyldighet

Ikke noe avkall fra selskapet for noe vilkår som står i disse brukervilkårene skal anses som et ytterligere eller fortsatt avkall på dette vilkåret eller et avkall på noe annet vilkår, og hvis selskapet eventuelt ikke håndhever en rett eller bestemmelse i henhold til disse brukervilkårene, skal det ikke utgjøre et avkall på denne retten eller bestemmelsen.

Hvis en rettsinstans eller særdomstol med kompetanse av noen grunn erklærer en bestemmelse i disse brukervilkårene for å være ugyldig, ulovlig eller ikke tvangskraftig, skal denne bestemmelsen fjernes eller begrenses til dens minste utstrekning slik at de gjenværende bestemmelsene i disse brukervilkårene fortsatt vil gjelde fullt og helt.

Hele avtalen

Brukervilkårene, regler det henvises til eller som er innlemmet i dem, utgjør den eneste og hele avtalen mellom deg og Konecranes, Inc. med hensyn til nettstedet og kjøp av varer gjennom nettstedet. De erstatter alle tidligere og samtidige overenskomster, avtaler, fremstillinger og garantier, både skriftlige og muntlige, når det gjelder nettstedet.